W Polsce, w ramach kompleksowej gazyfikacji kraju, do użytkowników rozprowadzane są następujące rodzaje gazu ziemnego:

– gaz ziemny wysokometanowy: grupa E (dawniej GZ50)

–  gaz ziemny zaazotowany: podgrupy Lw, Ls, Ln i Lm (dawniej GZ41.5, GZ35, GZ30,

GZ25)

Podstawą do podziału paliw gazowych na podgrupy jest wartość liczby Wobbego.

¡ Liczba Wobbego (W, wyrażana w MJ/m3 lub w MJ/mol lub w MJ/kg) – jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości bądź masy gazu i pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej.

¡ Wyróżnia się dwie liczby Wobbego:
– dolna liczba Wobbego W
l – za wartość kaloryczną przyjmuje się wartość opałową

gazu Hd;

– górna liczba Wobbego Wu– za wartość kaloryczną przyjmuje się ciepło spalania gazu Hg.

Obecnie, w Polsce rozprowadzane siecią są tylko dwie grupy gazów ziemnych: gazy wysokometanowe – obecnie oznaczane E (zamiast poprzedniego oznaczenia GZ-50) oraz gazy zaazotowane – oznaczane Lw (zamiast GZ-41,5)i Ls (zamiast GZ-35).

Gaz ziemny charakteryzuje się szeregiem korzyści:

  • Transportowany gazociągami do miejsca użytkowania, eliminuje konieczność przeładowywania i magazynowania u odbiorcy.
  • Nowoczesne urządzenia gazowe umożliwiają łatwą regulację i automatyzację procesu spalania, co przekłada się na wysoką sprawność energetyczną.
  • Wygodne korzystanie z gazu do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy przygotowywania posiłków, bez zbędnego wysiłku i pracy.
  • Odbiorcy mają kontrolę nad ilością zużywanego gazu, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb. Moc grzewcza może być dostosowana do temperatury na zewnątrz i wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.
  • Konstrukcja urządzeń opalanych gazem jest stosunkowo prosta, co zwiększa ich niezawodność i ułatwia konserwację.
  • Dobrze utrzymane urządzenia gazowe są całkowicie bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.
  • Spalanie gazu ziemnego nie generuje zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak dwutlenek siarki, sadza, popiół, żużel i pyły. Emisja dwutlenku węgla i związków azotu podczas spalania gazu jest znacznie niższa niż w przypadku innych paliw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *