Gaz ziemny jest rozprowadzany za pomocą sieci gazowej, która składa się z układu rurociągów służących do transportu paliwa gazowego od miejsca wydobycia do odbiorcy, wyposażonych w odpowiednie urządzenia do obsługi. Sieć gazowa zwykle kończy się kurkiem głównym, który jest ostatnim elementem w systemie.

Podział sieci gazowej można dokonać, biorąc pod uwagę jej funkcję, ciśnienie i układ.

Pod względem funkcji gazociągi dzielimy na:

Ze względu na ciśnienie, gazociągi można podzielić na:

Podział ze względu na układ prowadzonych rurociągów obejmuje:

Podział ze względu na materiały obejmuje:

Gazociągi magistralne

Gazociągi magistralne transportują gaz na bardzo duże odległości: od miejsca wydobycia do najdalej położonego rejonu zasilania (przykładem gazociągu tranzytowego jest Gazociąg Północny). W tych gazociągach panuje bardzo wysokie ciśnienie, gdyż tylko pod dużym ciśnieniem transport gazu jest ekonomiczny. Na drodze gazu znajdują się różnego rodzaju urządzenia, między innymi:

Gazociągi zasilające

Gazociągi zasilające rozprowadzają gaz do rejonu zasilania. Zazwyczaj pracują one w układzie zamkniętym, obejmując pierścieniem rejon dostawy pod ciśnieniem wysokim i średnim podwyższonym.

Gazociągi rozdzielcze

Gazociągi rozdzielcze doprowadzają gaz do przyłączy rozpoczynając od gazociągów zasilających. W tych gazociągach panuje ciśnienie średnie podwyższone, średnie, a rzadziej niskie. Ich trasa w mieście zazwyczaj pokrywa się z przebiegiem ulic, wzdłuż których są układane.

Przyłącza gazowe

Przyłącza gazowe są ostatnim odcinkiem sieci, prowadzonym prostopadle do budynku odbiorcy i gazociągu rozdzielczego. Ostatnim elementem przyłącza jest kurek gazowy, a ciśnienie w przyłączu jest takie samo, jak w sieci rozdzielczej.

Do budowy gazociągów wykorzystuje się różnorodne materiały, w tym:

– Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, przeznaczone do ogólnego użytku.

– Rury stalowe ze szwem przewodowe, używane w różnych aplikacjach.

– Rury polietylenowe o średniej i dużej gęstości, charakteryzujące się wysoką trwałością.

– Rury nylonowe z poliamidu, stosowane ze względu na swoją wytrzymałość i elastyczność.

Zastosowanie tych materiałów w budowie gazociągów jest zróżnicowane:

– Rury stalowe nadają się do wszystkich rodzajów gazociągów, niezależnie od ich funkcji i ciśnienia.

– Rury polietylenowe są przeznaczone wyłącznie dla gazociągów, gdzie ciśnienie nie przekracza 1 MPa.

– Rury nylonowe są stosowane w gazociągach o każdym ciśnieniu, ale ich wysoka cena i konieczność importu ograniczają ich użycie do gazociągów wysokociśnieniowych.

Metody łączenia przewodów zależą od materiału:

– Gazociągi stalowe łączy się przez spawanie i łączenie kołnierzowe.

– Rury polietylenowe łączy się zgrzewaniem doczołowym i elektrooporowym, a przy połączeniach rozłącznych stosuje się połączenia kołnierzowe.

– Nylon 11 łączy się poprzez klejenie, z opcją połączeń rozłącznych za pomocą połączeń kołnierzowych.

Wszystkie te materiały mogą współpracować ze sobą za pomocą kształtek przejściowych.

Uprawnienia gazowe G3 SMEP
Uprawnienia gazowe G3 SMEP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *