Gaz ziemny wysokometanowy typu E, zgodnie z normą PN-C-04750:2002 oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, musi spełniać określone parametry jakościowe, a także ciepło spalania, które zostało uregulowane w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu gazowego. Poniżej przedstawiam dostosowane sformułowanie:

Gaz Ziemny Wysokometanowy Typu E (dawniej GZ-50): Zgodnie z normą PN-C-04750:2002 „Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania”, a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, gaz ziemny wysokometanowy typu E musi spełniać ściśle określone parametry jakościowe. Obejmują one:

  • Ciepło Spalania:
  • Zgodnie z przepisami, ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego typu E nie może być mniejsze niż 34,0 MJ/m3, z zastrzeżeniem, że wartość ta nie może być niższa niż 38,0 MJ/m3 zgodnie z taryfą. Wartość standardowa przyjęta jest na poziomie 39,5 MJ/m3.
  • Skład Chemiczny:
  • Norma określa również procentową zawartość składników, takich jak metan, etan, propan, butan, które mają wpływ na właściwości gazowe.
  • Inne Właściwości:
  • Wymagane są również inne parametry, takie jak gęstość, ciśnienie, temperatura wrzenia, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację gazu ziemnego.

Zapewnienie zgodności z tymi normami jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa gazu ziemnego wysokometanowego typu E podczas jego transportu siecią gazociągów oraz użytkowania.

* wartość opałowa – nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1) * przykładowy skład:
– metan (CH4) -około 97,8 %
-etan, propan, butan – około 1%

-azot (N2) – około 1%
-dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0,2 %

-gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35)

* ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3 1) ) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 28,8MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 27,9 MJ/m3

* wartość opałowa – nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 1) * przykładowy skład:

-metan (CH4) -około 71% -etan, propan, butan – około 1% -azot (N2) – około 27%

-dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 1% -gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5) * ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3 1) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 32,8MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 31,0 MJ/m3 * wartość opałowa – nie mniejsza niż 27,0 MJ/m3 1)
* przykładowy skład: -metan (CH4) – około 79%
-etan, propan, butan – około 1%
-azot (N2) – około 19,5%
-dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0,5%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *