Quiz wiedzy o uprawnieniach elektrycznych SMEP G-1

Gotowy na sprawdzenie swojej wiedzy?
Test potrwa około 20 minut.
Aby zdać test, musisz odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 50% pytań.

Podaj swoje imię i nazwisko do certyfikatu oraz adres mailowy, na który wyślemy Ci wyniki.

(Regulamin)

1 / 42

2 – Jaki akt prawny reguluje gospodarkę energetyczną i kto ją nadzoruje?

2 / 42

3 – Kto ma prawo eksploatować urządzenia energetyczne?

3 / 42

67. Podać okresy badań sprzętu ochronnego.

4 / 42

62. Jakie prace wymagają wystawienia polecenia pisemnego?

5 / 42

58. W ilu egzemplarzach pisze się polecenie pisemne oraz okres ich przechowywania?

6 / 42

56. Kto ma prawo wystawiać polecenia pisemne?

7 / 42

46. Podać wartość rezystancji izolacji roboczej, dodatkowej i wzmocnionej odbiorników, w których zastosowano izolację ochronną?

8 / 42

43. Podać rezystancję transformatora separacyjnego l izolacji obwodów odseparowanych.

9 / 42

39. Do jakich napięć sieci można stosować seperację?

10 / 42

37. Do ilu Volt należy obniżyć napięcie po stronie wtórnej transformatora bezpieczeństwa?

11 / 42

36. Co należy stosować do obniżenia napięcia?

12 / 42

35. Jaką czułość powinien mieć wyłącznik różnicowo – prądowy?

13 / 42

34. Jakie wymagania muszą spełniać wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe?

14 / 42

33 b. Jakim kolorem winien być oznaczony przewód ochronny (PE)?

15 / 42

33 a. Jakim kolorem winien być oznaczony przewód neutralny (N)

16 / 42

30. W jakich sieciach można stosować zerowanie?

17 / 42

26. Co to jest uziemienia ochronne?

18 / 42

25. Wymienić środki ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej).

(wg normy PN-IEC-60364-4-41).

19 / 42

24. Jakie zadania ma ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)?

20 / 42

23. Co zaliczamy do ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej)?

21 / 42

22. Przy jakich urządzeniach elektrycznych należy zastosować ochronę przed porażeniem?

22 / 42

21. Jak zapewniamy ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym?

23 / 42

20. Jaka wartość prądu rażenia jest dla człowieka bezpieczna (Ir)?

24 / 42

19. Ile wynosi rezystancja ciała człowieka (Rc)?

25 / 42

18. Co to jest napięcie krokowe?

26 / 42

17. Podać różnicę między napięciem dotyku i napięciem rażenia.

27 / 42

16. Co to jest napięcie rażenia?

28 / 42

15.Co to jest napięcie dotyku?

29 / 42

14. Wymień klasy ochronności urządzenia i czym się charakteryzują.

30 / 42

13. Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?

31 / 42

12. Podaj wymagania dotyczące rezystancji izolacji w instalacjach elektrycznych.

32 / 42

Co to jest część czynna i części jednocześnie dostępna?

33 / 42

10. Jaki prąd jest bardziej niebezpieczny?

34 / 42

8. Od kiedy wprowadzono obowiązek: stosowania w instalacjach elektrycznych wyłączników przeciwporażeniowych oraz

prowadzenie oddzielnie przewodu ochronnego i neutralnego?

35 / 42

4 – Podać efekty oddziaływania prądu przemiennego na organizm człowieka.

36 / 42

7 – Z jakich przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej można korzystać do urządzeń wykonanych przed wejściem w życie PN-IEC 60364?

37 / 42

6 – Jaki akt prawny określa wymagania rezystancji izolacji w instalacjach elektrycznych?

38 / 42

5 – Podaj podstawowe obowiązujące normy w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

39 / 42

9 c  – Jaka jest wysokość napięcia bezpiecznego ~ UL -(roboczego i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych dla prądu stałego warunki środowiskowe 2 ((pomieszczenia mokre i gorące)?

40 / 42

9 a – Jaka jest wysokość napięcia bezpiecznego ~ UL -(roboczego i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych dla prądu przemiennego warunki środowiskowe 2 (pomieszczenia mokre i gorące)?

41 / 42

9b – Jaka jest wysokość napięcia bezpiecznego ~ UL -(roboczego i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych dla prądu stałego warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia suche)?

42 / 42

1 – Jaki akt prawny reguluje kompleksowo przepisy BHP?

Dlaczego warto wybrać NAsz kurs na uprawnienia SMEP w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks?

Jeżeli zastanawiasz się, czy kurs na uprawnienia SMEP G1/2/3 w naszej firmie to dobre rozwiązanie, poniżej znajdziesz kilka niepodważalnych zalet naszej oferty. Jako jedyna firma w Polsce udostępniamy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na naszej PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ – jeszcze przed kursem. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu nie tylko kursu NA UPRAWNIENIA SMEP, ale również egzaminu przed komisją.

W trakcie szkolenia zdobędziesz zarówno uprawnienia G1/2/3, jak i uprawnienia pomiarowe. Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami.

Kto może wziąć udział w kursie na uprawnienia SMEP w naszej firmie i uzyskać uprawnienia elektryczne G1, cieplne G2 lub gazowe G3?

Uprawnienia G1/2/3 wymagają odnowienia co 5 lat. Jeżeli za niedługo upływa termin ważności Twojego szkolenia, możesz zrealizować je w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks. Kurs G1/2/3 prowadzimy w dwóch wariantach:

  • dla osób indywidualnych (nabór otwarty),
  • zamknięte szkolenia G1/2/3 dla firm.