Kurs obejmuje około 3h treści i materiałów filmowych potrzebnych do odnowienia wiadomości przed egzaminem państwowym.

Informacje o kursie

Trudność: Początkujący

Kategorie:

Kurs Instructorzy

Lesław Kmiecik Lesław Kmiecik Autor
Alicja Urbanska Alicja Urbanska Autor

Uprawnienia cieplne energetyczne SMEP G2 

Przed egzaminem

Prawo Energetyczne – Rozdział 6 Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022

Prawna ochrona pracy (BHP)

Kodeks pracy – obowiązki pracownika

Nowa sekcja

WYPADEK PRZY PRACY

Przesył energii

Informacje o kursie

Trudność: Początkujący

Kategorie:

Kurs Instructorzy

Lesław Kmiecik Lesław Kmiecik Autor
Alicja Urbanska Alicja Urbanska Autor

Uprawnienia cieplne energetyczne SMEP G2 

Informacje o kursie na odnowienie uprawnień kwalifikacyjnych SMEP G2 uprawnienia cieplne

Przed egzaminem

Jak prawidłowo wypełnić wniosek
Podstawa prawna

Prawo Energetyczne – Rozdział 6 Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

Prawo Energetyczne – Rozdział 6 Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r.
Grupa 1 elektryczna uprawnienia SMEP
Grupa 2  cieplna uprawnienia SMEP
Grupa 3 gazowa uprawnienia SMEP

Prawna ochrona pracy (BHP)

Prawna ochrona pracy (BHP)

Kodeks pracy – obowiązki pracownika

Kodeks pracy – obowiązki pracownika

Nowa sekcja

Podstawy teoretyczne procesów spalania
Kotłownia definicja
Ze względu na rodzaj paliwa wyróżniamy :
Pomieszczenie kotłowni:
Wentylacja pomieszczenia kotłowni:
Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji cieplnych:
Instrukcja eksploatacji (DTR)
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia:
Urządzenia pomiarowe manometry i termometry
Przykładowa instalacja kotłowa.
Najistotniejszymi czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi mogącymi powodować zagrożenia dla obsługujących kotłownię pracowników są:
Narażenie na czynniki fizyczne:
Układy sieci ciepłowniczych
Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza:
ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY G2
Wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne G2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci G2
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.) G2
Wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] (G2)

WYPADEK PRZY PRACY

Zasady udzielania pierwszej pomocy
WYPADEK PRZY PRACY – MAPA POSZKODOWANI
Najczęściej spotykane obrażenia
Wyczerpanie cieplne
Złamania
Skaleczenia
Oparzenia
Zatrucie tlenkiem węgla
Porażenie prądem
Pozycja boczna bezpieczna
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
Wypadek, zachorowanie
Tablice ostrzegawcze 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Pożar
Podręczny sprzęt gaśniczy
Zagrożenia pożarowe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych
Ochrona odgromowa – klasyfikacja obiektów
Ochrona odgromowa, klasyfikacja obiektów wg potencjalnych skutków
Ochrona odgromowa – przykłady

Przesył energii

Jak prawidłowo wypełnić wniosek egzaminacyjny
Dziękuję za uwagę!