Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie całej Polski.
Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności!

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

co obejmuje?

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje nie tylko niezbędną wiedzę, ale również ćwiczenia praktyczne. Podczas zajęć przekazujemy najważniejsze informacje z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub zdrowia.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej polecamy szczególnie: 

  • pracownikom i kadrze kierowniczej firm,
  • jednostkom gospodarczym,
  • placówkom oświatowym,
  • instytucjom państwowym i
  • samorządom.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy w formie szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP z uwzględnieniem zakresu pierwszej pomocy. Zapewniamy wysokiej jakości, wykwalifikowaną kadrę Instruktorów Pierwszej Pomocy, która posiada kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Ponadto każdy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jest przeprowadzany z pomocą:

  • multimedialnych technik przekazu wiedzy teoretycznej,
  • manekinów do ćwiczeń resuscytacji umożliwiających zaawansowany trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • sprzętu ratowniczego.

Certyfikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Po zakończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej przekazujemy każdemu uczestnikowi imienne zaświadczenie o zdobytych umiejętnościach.

Co ważne, w razie pytań nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00.