Usługi w zakresie ochrony środowiska

Dzięki bogatemu doświadczeniu zapewniamy szeroką gamę
usług w zakresie ochrony środowiska

Usługi w zakresie ochrony środowiska dla firm

Wieloletnie, bogate doświadczenie pozwala nam na uzupełnienie oferty o działania z zakresu ochrony środowiska. Globalna współpraca z podmiotami, które posiadają niezbędne pozwolenia i akredytacje, umożliwia nam zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających wymagania prawne. Przed rozpoczęciem współpracy zapraszamy do konsultacji, podczas których ustalimy szczegółowy zakres usługi oraz cenę.

Co obejmują usługi w zakresie ochrony środowiska dla firm?

Usługi w zakresie ochrony środowiska dla firm w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks obejmuje takie działania jak:

 • regularne rozliczanie opłat związanych z ekonomicznym korzystaniem ze środowiska, opłat produktowych, a także prowadzenie koniecznej ewidencji sprawozdawczej do urzędów,
 • regularne podsumowanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • pomoc w eliminacji odpadów w tym substancji niebezpiecznych (azbest, PCB),
 • przygotowanie wniosków o upoważnienia administracyjne (odpady, emisje do atmosfery),
 • kontrolowanie formalno-prawne przestrzegania zapisów umieszczonych w decyzjach klienta (odnośnie ochrony środowiska),
 • pośredniczenie interesów klienta w ramach ochrony środowiska w kontaktach z reprezentantami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa),
 • stałe pośrednictwo środowiskowe w zakresie współczesnej działalności zakładu,
 • propozycje dosadnych rozwiązań formalno-prawnych oraz przydzielenie wiążących porad prawnych umocnionych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz wypowiedzi organów administracyjnych,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracobiorców zakładu w celu dostosowania się do wymogów decyzji administracyjnych,
 • uskutecznianie wewnątrzzakładowych norm organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska,
 • zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia.

Dostosujemy zakres usług do Twoich potrzeb

Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie dostosować zakres usług do potrzeb klienta i wymagań branży.

W razie pytań nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00.