Kurs obejmuje około 3h treści i materiałów filmowych potrzebnych do odnowienia wiadomości przed egzaminem państwowym.

Informacje o kursie

Trudność: Początkujący

Kategorie:

Kurs Instructorzy

Lesław Kmiecik Lesław Kmiecik Autor
Alicja Urbanska Alicja Urbanska Autor

Uprawnienia gazowe SMEP G3

Przed egzaminem

Prawo Energetyczne – Rozdział 6 Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022

Prawna ochrona pracy (BHP)

Kodeks pracy – obowiązki pracownika

Nowa sekcja

WYPADEK PRZY PRACY

Przesył energii

Informacje o kursie

Trudność: Początkujący

Kategorie:

Kurs Instructorzy

Lesław Kmiecik Lesław Kmiecik Autor
Alicja Urbanska Alicja Urbanska Autor

Uprawnienia gazowe SMEP G3

Informacje o kursie na odnowienie uprawnień kwalifikacyjnych SMEP G3

Przed egzaminem

Jak prawidłowo wypełnić wniosek
Uprawnienia elektryczne smep
Podstawa prawna

Prawo Energetyczne – Rozdział 6 Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

Uprawnienia elektryczne smep
Prawo Energetyczne – Rozdział 6 Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r.
Grupa 1 elektryczna uprawnienia SMEP
uprawnienia smep G1/2/3 elektryczne, cieplne, gazowe
Grupa 2  cieplna uprawnienia SMEP
Grupa 3 gazowa uprawnienia SMEP

Prawna ochrona pracy (BHP)

Prawna ochrona pracy (BHP)

Kodeks pracy – obowiązki pracownika

Uprawnienia elektryczne smep
Kodeks pracy – obowiązki pracownika

Nowa sekcja

Gazownictwo – podstawowe definicje.
Klasyfikacja gazu ziemnego.
Skład gazu ziemnego.
Właściwości Gazu Ziemnego:
Gazy płynne
Rozprowadzanie gazu ziemnego
Podstawowe pojęcia związane z urządzeniami gazowymi 
Paliwa gazowe – podstawy teoretyczne procesów spalania
Podział urządzeń gazowych na grupy i kategorie 
ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY
Wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)
Wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118]
Wymagania Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r. 

WYPADEK PRZY PRACY

Zasady udzielania pierwszej pomocy
WYPADEK PRZY PRACY – MAPA POSZKODOWANI
Najczęściej spotykane obrażenia
Wyczerpanie cieplne
Złamania
Skaleczenia
Oparzenia
Zatrucie tlenkiem węgla
Porażenie prądem
Pozycja boczna bezpieczna
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
Wypadek, zachorowanie
Tablice ostrzegawcze 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Pożar
Podręczny sprzęt gaśniczy
Zagrożenia pożarowe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych
Ochrona odgromowa – klasyfikacja obiektów
Ochrona odgromowa, klasyfikacja obiektów wg potencjalnych skutków
Ochrona odgromowa – przykłady

Przesył energii

Jak prawidłowo wypełnić wniosek egzaminacyjny
Dziękuję za uwagę!