Egzamin stacjonarny i online uprawnienia SMEP URE. Odbywa się po każdym szkoleniu

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną odbywa się po szkoleniu/kursie na uprawnienia kwalifikacyjne SMEP organizowanych na terenie całego kraju. Koszt jednego egzaminu zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci § 14. 1. Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o egzamin Eksploatację lub Dozór dla jednej grupy. Jeżeli  egzamin zdawany jest dla wszystkich trzech grup tj. elektrycznej, cieplnej i gazowej, wówczas jest to wielokrotność tej kwoty. Do uczestnictwa w kursie online i egzaminie jest potrzebny komputer z kamerą lub tablet albo smartphone z dostępem do internetu!

Dzięki temu rozwiązaniu nasi kursanci zdobędą niezbędną wiedzę która jest wymagana podczas egzaminu.

Poniżej link do rozporządzenia.

 

Rozporządzenie z dnia 01.07.2022 r.

 

Do każdego szkolenia należy dokupić egzamin.

430,00 

Opis

Egzamin URE 2023 r przeprowadzany w trybie zdalnym. Odbywa się po każdym szkoleniu na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe.