/13

Quiz G-3 uprawnienia gazowe SMEP 13 pytań

 

Weź udział w quizie z zakresu uprawnień G3- gazowych tzw. uprawnienia gazowe SMEP

1 / 13

Na czym polega proces spalania gazów?

2 / 13

  1. Co to jest gaz ziemny?

3 / 13

Jakie są główne czynniki mające wpływ na ilość generowanego metanu w czasie rozładunku LNG?

Głównymi czynnikami mogącymi wpływać na ilość generowanego metanu w czasie rozładunku są:

4 / 13

Podaj klasyfikację stref zagrożenia wybuchem.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem związana jest z prawdopodobieństwem pojawienia się mieszaniny wybuchowej w rozpatrywanej przestrzeni. Jest ona następująca:

5 / 13

Na czym powinna polegać kontrola stanu technicznego sieci gazowych?

Kontrola stanu sieci gazowej powinna polegać na analizie:

6 / 13

Co to jest próba szczelności rurociągu i jak się ją wykonuje?

Próba szczelności jest to próba wykonywana poprzez tłoczenie czynnika roboczego (gazu ziemnego, powietrza lub gazu obojętnego) do gazociągu w sposób płynny do uzyskania:

7 / 13

Jak dzielimy sieć gazową ze względu na ciśnienie?

Sieć gazową dzielimy na:

8 / 13

Na czym polega kontrola stanu technicznego gazomierzy?

Kontrolując stan techniczny gazomierzy należy:

9 / 13

Co należy do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej?

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy:

10 / 13

Wymień i podaj charakterystyczne cechy toksycznych składników paliw gazowych.

11 / 13

Wymień najbardziej szkodliwe produkty spalania.

12 / 13

Jakie są rodzaje spalania?

13 / 13

Co nazywamy współczynnikiem nadmiaru powietrza?

Uzupełnij swoje dane, aby wziąć udział w quizie.

(Regulamin)
0%

Dlaczego warto wybrać NAsz kurs na uprawnienia SMEP w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks?

Jeżeli zastanawiasz się, czy kurs na uprawnienia SMEP G1/2/3 w naszej firmie to dobre rozwiązanie, poniżej znajdziesz kilka niepodważalnych zalet naszej oferty. Jako jedyna firma w Polsce udostępniamy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na naszej PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ – jeszcze przed kursem. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu nie tylko kursu NA UPRAWNIENIA SMEP, ale również egzaminu przed komisją.

W trakcie szkolenia zdobędziesz zarówno uprawnienia G1/2/3, jak i uprawnienia pomiarowe. Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami.

Kto może wziąć udział w kursie na uprawnienia SMEP w naszej firmie i uzyskać uprawnienia elektryczne G1, cieplne G2 lub gazowe G3?

Uprawnienia G1/2/3 wymagają odnowienia co 5 lat. Jeżeli za niedługo upływa termin ważności Twojego szkolenia, możesz zrealizować je w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks. Kurs G1/2/3 prowadzimy w dwóch wariantach:

  • dla osób indywidualnych (nabór otwarty),
  • zamknięte szkolenia G1/2/3 dla firm.