Uprawnienia G1: elektryczne

Uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe oraz pomiarowe
na urządzenia elektroenergetyczne

Uprawnienia elektryczne G1 SMEP

co obejmują?

Uprawnienia G1 są kluczowe dla osób zajmujących się obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń energoelektrycznych. To także umożliwia wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Podczas szkolenia na uprawnienia elektryczne G1 SMEP zdobywasz wiedzę przydatną do zdania egzaminu na eksploatację E/D dozór i wykorzystania w pracy. Te uprawnienia umożliwiają samodzielne przeprowadzanie prac związanych z obsługą i konserwacją instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kurs obejmuje zagadnienia z elektrotechniki, zasad działania urządzeń elektrycznych, identyfikację i usuwanie usterek, a także bezpieczne postępowanie w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uczestnicy zdobywają certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje, co jest ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców dbających o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Uprawnienia G1 otwierają drogę do rozwoju zawodowego, zwiększając szanse na rynku pracy i podnosząc kwalifikacje. Nasze szkolenia są prowadzone w całej Polsce, zarówno stacjonarnie, jak i online.

Zapraszamy do kontaktu i zgłębienia wiedzy potrzebnej do pracy w branży elektrycznej!

Podczas szkolenia na uprawnienia elektryczne G1 SMEP zdobędziesz wiedzę, która umożliwi bezproblemowe zdanie egzaminu na eksploatację E/D dozór oraz przyda się w późniejszej pracy.

Osoba, która chce zrealizować szkolenie G1, musi spełniać określone warunki. Są to przede wszystkim:

 • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia G1 musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu przystąpienia do egzaminu SMEP G1,
 • posiadanie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, które potwierdza doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci,
 • lub dostarczenie zaświadczenia o przebiegu nauczania / świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej.

Do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie G1. Podczas kursu uczestnicy uzyskają wszystkie informacje konieczne do zdania egzaminu oraz pracy.

Po ukończeniu kursu zawsze odbywa się egzamin.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu odnowisz swoje uprawnienia elektryczne G1. Na podstawie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2022 roku zakres kursu obejmuje:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1  kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,
 • urządzenie elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczną sieć trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczanie urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku może obejmować: obsługę, konserwację, remont lub naprawę, montaż lub demontaż, kontrolno-pomiarowe.

G r u p a 1. Urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną:
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia
znamionowego………………………………………………………………………………………………………………….
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ………………………………….
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30
kV…………………………………………………………………………………………………………………….
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż
110 kV……………………………………………………………………………………………………………………..
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV……………………………………
6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW………………………………………………………………………………………
7) urządzenia elektrotermiczne…………………………………………………………………………………………………………….
8) urządzenia do elektrolizy ……………………………………………………………………………………………………………….
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego………………………………………………………………………………………………
10) elektryczna sieć trakcyjna……………………………………………………………………………………………………………..
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym…………………………………………………………………………
12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10
kW………………………………………………………………………………………………………………………………
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1–12…………………………………………………………………………………………………..

Po przeprowadzeniu egzaminu ustnego online lub stacjonarnie, nasza Komisja Kwalifikacyjna natychmiast wprowadza wynik do systemu. Otrzymasz powiadomienie o wynikach drogą mailową i/lub SMS. Dodatkowo, Państwowe Świadectwo Kwalifikacji zostanie wysłane tradycyjną pocztą pod wskazany adres w terminie do 14 dni  od momentu zdania egzaminu.

Dlaczego warto wybrać szkolenie G1 w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks?

Jesteśmy jedyną firmą, która wysyła bezpłatne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – jeszcze przed rozpoczęciem kursu. W naszym sklepie internetowym możesz kupić nie tylko szkolenie G1, ale również egzamin!

Kto może skorzystać ze szkolenia G1 w naszej firmie i uzyskać uprawnienia SMEP?

Szkolenia na uprawnienia elektryczne  G1 w naszej firmie są adresowane do pracowników, których obowiązki obejmują obsługę, konserwację, remont lub montaż urządzeń energoelektrycznych. Dodatkowo, skierowane są także do osób odpowiedzialnych za kontrolno-pomiarowe czynności przy urządzeniach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i zużywaniem energii elektrycznej. Uczestnictwo w kursie oraz pomyślne zdanie egzaminu końcowego umożliwiają uzyskanie uprawnień SMEP (Smepowskich) w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń elektroenergetycznych. To doskonała możliwość dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze elektryki oraz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Nasze szkolenia są przystosowane zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z elektryką, jak i do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze. Dzięki praktycznym zajęciom i doświadczonym wykładowcom zapewniamy wysoki standard szkolenia oraz profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Ukończenie kursu G1 na uprawnienia elektryczne smep pozwala zdobyć uprawnienia, które są cenione na rynku pracy i mogą przyczynić się do dalszego rozwoju zawodowego.