Ustawy

Sprawdź najważniejsze ustawy dla branży energetycznej

Bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz obowiązujące akty prawne, które powinien znać każdy specjalista.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118]

Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r.