Kurs na układnice UDT

Opis

Nasz ośrodek prowadzi kursy na terenie całego kraju, jedynym wymogiem jest, aby Państwa firma posiadała takie urządzenie lub dostęp do niego. Po przesłaniu do nas modelu i danych technicznych, ilości osób uczestniczących oraz sugerowanej dacie rozpoczęcia. Z naszej strony do 24h zostanie przygotowana oferta.
Kurs na obsługę układnic, podobnie jak w przypadku innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, jest niezbędny dla osób, które planują pracować z tymi ciężkimi maszynami. Nasz Ośrodek Szkoleniowy oferuje specjalistyczne szkolenia w tym zakresie oraz ułatwia podejście do egzaminu przed Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Poniżej przedstawiam informacje dotyczące kursu na obsługę żurawi UDT:

 1. Cel Kursu:
  • Głównym celem kursu na układnice  jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznej eksploatacji, obsługi oraz konserwacji tych potężnych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 1. Zakres Tematyczny:
  • Tematyka szkolenia obejmuje szereg zagadnień, takich jak:
   • Zasady bezpiecznej pracy z układnicami.
   • Technika obsługi i sterowania układnicami.
   • Równoważenie i stabilność podczas podnoszenia ciężkich ładunków.
   • Procedury awaryjne i sytuacje nadzwyczajne.
   • Prawidłowe mocowanie i transport ładunków.
 1. Praktyczne Ćwiczenia:
  • Kurs obejmuje praktyczne ćwiczenia, pozwalające uczestnikom na zdobycie doświadczenia w obsłudze układnic. To może obejmować podnoszenie, przemieszczanie i manipulację ładunkami, a także pracę w różnych warunkach i terenach.
 1. Teoria i Prawo:
  • Część teoretyczna kursu dotyczy zasad działania układnic, elementów konstrukcyjnych, a także przepisów i norm bezpieczeństwa związanych z pracą tymi maszynami.
 1. Egzamin i Certyfikat:
  • Po zakończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin sprawdzający ich umiejętności teoretyczne i praktyczne. Po zdaniu egzaminu, otrzymują certyfikat, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji w obszarze obsługi układnic.

Kurs na układnice UDT jest kluczowy dla bezpieczeństwa pracowników i zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi obsługi ciężkich maszyn. Umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności do efektywnej i bezpiecznej pracy z układnicami.