Kurs operatora żurawi wieżowych – dźwigów budowlanych UDT

Opis

Nasz ośrodek prowadzi kursy na terenie całego kraju, jedynym wymogiem jest, aby Państwa firma posiadała takie urządzenie lub dostęp do niego. Po przesłaniu do nas modelu i danych technicznych, ilości osób uczestniczących oraz sugerowanej dacie rozpoczęcia. Z naszej strony do 24h zostanie przygotowana oferta.
Ponadto nasz Ośrodek Szkoleniowy oferuje kursy na obsługę żurawi, podobnie jak w przypadku innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, jest niezbędny dla osób, które planują pracować z tymi ciężkimi maszynami. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oferuje specjalistyczne szkolenia w tym zakresie. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące kursu na obsługę żurawi UDT:

 1. Cel Kursu:
  • Głównym celem kursu na obsługę żurawi jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznej eksploatacji, obsługi oraz konserwacji tych potężnych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 2. Zakres Tematyczny:
  • Tematyka szkolenia obejmuje szereg zagadnień, takich jak:
   • Zasady bezpiecznej pracy z żurawiami.
   • Technika obsługi i sterowania żurawiem.
   • Równoważenie i stabilność podczas podnoszenia ciężkich ładunków.
   • Procedury awaryjne i sytuacje nadzwyczajne.
   • Prawidłowe mocowanie i transport ładunków.
 3. Praktyczne Ćwiczenia:
  • Kurs obejmuje praktyczne ćwiczenia, pozwalające uczestnikom na zdobycie doświadczenia w obsłudze żurawi. To może obejmować podnoszenie, przemieszczanie i manipulację ładunkami, a także pracę w różnych warunkach i terenach.
 4. Teoria i Prawo:
  • Część teoretyczna kursu dotyczy zasad działania żurawi, elementów konstrukcyjnych, a także przepisów i norm bezpieczeństwa związanych z pracą tymi maszynami.
 5. Egzamin i Certyfikat:
  • Po zakończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin sprawdzający ich umiejętności teoretyczne i praktyczne. Po zdaniu egzaminu, otrzymują certyfikat, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji w obszarze obsługi żurawi.

Kurs na żurawie UDT jest kluczowy dla bezpieczeństwa pracowników i zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi obsługi ciężkich maszyn. Umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności do efektywnej i bezpiecznej pracy z żurawiami.