Kurs na zwyżki UDT

Opis

Nasz ośrodek prowadzi kursy na terenie całego kraju, jedynym wymogiem jest, aby Państwa firma posiadała takie urządzenie lub dostęp do niego. Po przesłaniu do nas modelu i danych technicznych, ilości osób uczestniczących oraz sugerowanej dacie rozpoczęcia. Z naszej strony do 24h zostanie przygotowana oferta.

Kurs na obsługę zwyżek oferowany przez nasz Ośrodek Szkoleniowy przed egzaminem w Urząd Dozoru Technicznego (UDT) obejmuje szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji, obsługi, oraz konserwacji tych specjalistycznych maszyn. Poniżej przedstawiam ogólne informacje, jakie mogą być związane z takim kursem:

 1. Cel Kursu:
  • Głównym celem kursu na zwyżki jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z bezpiecznym użytkowaniem i obsługą tych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 2. Zakres Tematyczny:
  • Tematyka kursu może obejmować m.in.:
   • Zasady bezpiecznej pracy z zwyżkami.
   • Technikę obsługi i sterowania maszyną.
   • Procedury awaryjne i sytuacje nadzwyczajne.
   • Równoważenie i stabilność podczas pracy na wysokości.
   • Prawidłowe mocowanie i transport ładunków.
 3. Praktyczne Ćwiczenia:
  • Kurs obejmuje zazwyczaj praktyczne ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą zwyżki. To może obejmować podnoszenie, opuszczanie, przemieszczanie się na wysokości oraz inne czynności związane z typową pracą na zwyżce.
 4. Teoria i Prawo:
  • Część teoretyczna kursu dotyczy zasad działania zwyżek, konstrukcji, a także przepisów i norm bezpieczeństwa związanych z pracą na wysokości.
 5. Egzamin i Certyfikat:
  • Po zakończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin sprawdzający ich umiejętności teoretyczne i praktyczne. Po zdaniu egzaminu, otrzymują certyfikat, który potwierdza zdobycie kwalifikacji w obszarze obsługi zwyżek.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkretnego kursu na zwyżki, zalecam bezpośredni kontakt z naszym Ośrodkiem Szkoleniowym.