Kurs na obsługę urządzeń do manipulacji kontenerami – kalmary UDT

Opis

Nasz ośrodek prowadzi kursy na terenie całego kraju, jedynym wymogiem jest aby Państwa firma posiadała takie urządzenie lub dostęp do niego. Po przesłaniu do nas modelu i danych technicznych, ilości osób uczestniczących oraz sugerowanej dacie rozpoczęcia. Z naszej strony do 24h zostanie przygotowana oferta.

Kurs na obsługę urządzeń do manipulacji kontenerami tzw. kalmarami lub kalmary. Kursy na tego typu specjalistyczne urządzenia są ważne dla bezpiecznej i skutecznej pracy w branży logistycznej.

Kurs na kalmary (urządzenia do manipulacji kontenerami) obejmują następujące aspekty:

 1. Zasady Bezpieczeństwa:
  • Zasady bezpiecznej pracy z kalmarami, w tym zasady manewrowania i obsługi w bezpieczny sposób.
 2. Obsługa Techniczna:
  • Techniki obsługi urządzenia, w tym korzystanie z różnych funkcji, elementów sterujących i systemów bezpieczeństwa.
 3. Procedury Awaryjne:
  • Znajomość procedur awaryjnych i sytuacji nadzwyczajnych podczas pracy z kalmarami.
 4. Zasady Pracy na Wysokości:
  • W przypadku kalmarów używanych w terminalach kontenerowych, może być konieczne szkolenie dotyczące pracy na wysokości.
 5. Równoważenie i Stabilność:
  • Zrozumienie zasad równoważenia i stabilności kalmarów podczas manipulacji kontenerami.
 6. Zakres Prawny i Normy Techniczne:
  • Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami technicznymi i wymogami dotyczącymi obsługi tych urządzeń.

Nasz specjalistyczny ośrodek szkoleniowy posiada szczegółowy program szkoleniowy oraz informacje o egzaminach i certyfikatach.