Kurs na wózki widłowe UDT

Opis

Nasz ośrodek prowadzi kursy na terenie całego kraju, jedynym wymogiem jest, aby Państwa firma posiadała takie urządzenie lub dostęp do niego. Po przesłaniu do nas modelu i danych technicznych, ilości osób uczestniczących oraz sugerowanej dacie rozpoczęcia. Z naszej strony do 24h zostanie przygotowana oferta.
Ponadto nasz Ośrodek Szkoleniowy oferuje kursy na wózki widłowe UDT z programem szkoleniowy zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, który umożliwia zdobycie niezbędnych kwalifikacji do bezpiecznego i legalnego prowadzenia wózków widłowych. Oto kilka informacji dotyczących tego kursu:

 1. Cel Kursu:
  • Kurs ten ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy w zakresie bezpiecznego obsługiwania wózków widłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 2. Zakres Tematyczny:
  • Tematyka kursu obejmuje m.in. zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wózku widłowym, technikę obsługi, zasady równoważenia i stabilności maszyny, procedury awaryjne, a także zagadnienia związane z praktyką i bezpieczeństwem na terenie magazynu czy placu składowego.
 3. Kwalifikacje Uzyskiwane po Kursie:
  • Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi wózków widłowych. To zaświadczenie jest ważne i umożliwia legalne korzystanie z wózków widłowych w ramach określonych kategorii.
 4. Praktyka na Symulatorze i Wózkach Rzeczywistych:
  • W ramach kursu często przewiduje się praktyczne ćwiczenia na symulatorze oraz praktykę na rzeczywistych wózkach widłowych. To pozwala kursantom na zdobycie praktycznych umiejętności w kontrolowaniu maszyny w różnych warunkach.
 5. Aktualizacje i Egzaminy Kontrolne:
  • W kontekście bezpieczeństwa, kursy na wózki widłowe organizowane przez UDT często obejmują także aktualizacje i egzaminy kontrolne, aby upewnić się, że kursanci są zawsze zaznajomieni z najnowszymi przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Kursy na wózki widłowe są istotne nie tylko dla bezpieczeństwa pracy, ale także dla zgodności z przepisami prawnymi. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na legalne i kompetentne korzystanie z wózków widłowych w miejscu pracy.