Kurs na podesty ruchome UDT

Opis

Nasz ośrodek prowadzi kursy na terenie całego kraju, jedynym wymogiem jest, aby Państwa firma posiadała takie urządzenie lub dostęp do niego. Po przesłaniu do nas modelu i danych technicznych, ilości osób uczestniczących oraz sugerowanej dacie rozpoczęcia. Z naszej strony do 24h zostanie przygotowana oferta.
Ponadto nasz Ośrodek oferuje specjalistyczne szkolenia na obsługę podestów ruchomych, które są niezbędne dla osób pracujących z tego typu urządzeniami. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące kursu na podesty ruchome:

 1. Cel Kursu:
  • Głównym celem kursu na podesty ruchome jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznej eksploatacji, obsługi oraz konserwacji tych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 2. Zakres Tematyczny:
  • Tematyka szkolenia obejmuje szereg zagadnień, takich jak:
   • Zasady bezpiecznej pracy z podestami ruchomymi.
   • Technika obsługi i sterowania urządzeniem.
   • Procedury awaryjne i bezpieczeństwo pracy na wysokości.
   • Równoważenie i stabilność podczas poruszania się podestem ruchomym.
   • Prawidłowe mocowanie narzędzi i ładunków.
 3. Praktyczne Ćwiczenia:
  • Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności związane z obsługą podestów ruchomych. To może obejmować manewry, podnoszenie, opuszczanie oraz pracę na różnych wysokościach.
 4. Teoria i Prawo:
  • Część teoretyczna kursu dotyczy zasad działania podestów ruchomych, konstrukcji, a także przepisów i norm bezpieczeństwa związanych z pracą na wysokości.
 5. Egzamin i Certyfikat:
  • Na zakończenie szkolenia przewiduje się egzamin sprawdzający umiejętności teoretyczne i praktyczne uczestników. Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza zdobycie kwalifikacji w zakresie obsługi podestów ruchomych.

Kursy na podesty ruchome są kluczowe dla pracowników wykonujących prace na wysokościach. Umożliwiają one zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami, minimalizując ryzyko wypadków i zapewniając zgodność z przepisami bezpieczeństwa.