Wniosek pracodawcy – uprawnienia tzw. SmEP, sep, do czego jest potrzebny?

Praca z urządzeniami elektroenergetycznymi wymaga nie tylko wiedzy, ale też udokumentowanych kwalifikacji. Dlatego też zgodnie z rozporządzeniem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

do wniosku o uprawnienia tzw. SmEP, sep jest również potrzebne zaświadczenie od pracodawcy. Poniżej link do wersji wniosku w pdf.