Uprawnienia gazowe G3:

Uprawnienia gazowe G3, eksploatacyjne, dozorowe
oraz pomiarowe na urządzenia gazowe.

Uprawnienia gazowe G3

co obejmują?

Uprawnienia G3, czyli grupy 3, obejmują uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Mogą one obejmować zarówno dozór, jak i eksploatację. Dzięki nim zdobędziesz uprawnienia gazowe G3 umożliwiające wykonywane prac kontrolno-pomiarowych.

Aby zdobyć niezbędne uprawnienia, musisz zrealizować kurs wraz z egzaminem na uprawnienia gazowe G3 SMEP. Pozwoli Ci on na wykonywanie takich obowiązków jak obsługa, konserwacja, remonty czy montaż, a także prace kontrolno – pomiarowe. Dzięki nim zyskasz odpowiednie kompetencje do pracy z urządzeniami do produkcji paliw gazowych, generatorami gazu, a także urządzeniami do magazynowania paliw gazowych. Kurs na uprawnienia gazowe G3 SMEP w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks pomoże Ci w zdaniu egzaminu na uprawnienia kwalifikacyjne SMEP i zdobyciu uprawnień gazowych G3 SMEP.

Kursy na uprawnienia gazowe G3 SMPE są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia gazowe. W tym celu musisz zrealizować odpowiednie szkolenia obejmujące zagadnienia niezbędne do przystąpienia i zdania egzaminu. Każdy uczestnik kursu gazowego G3 musi spełniać takie kryteria jak:

 • pełnoletność – każdy uczestnik szkolenia G3 musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w dniu przystąpienia do egzaminu SMEP G3,
 • posiadanie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, które potwierdza doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
 • lub dostarczenie zaświadczenia o przebiegu nauczania / świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej.

Przed przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwo gazowe należy ukończyć szkolenie gazowe. Kursy G3 umożliwiają zdobycie niezbędnych informacji do egzaminu oraz późniejszej pracy.

Egzamin odbywa się zawsze po szkoleniu.

Kursy G3 oraz pozytywny wynik egzaminu pozwalają na odnowienie uprawnień gazowych, które tracą ważność po upływie 5 lat od ich uzyskania. Zgodnie z rozporządzeniem 1 lipca 2022 roku, kurs na uprawnienia G3 obejmuje:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia
  przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie,
  mieszalnie,
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje)
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż  5 kPa,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa,
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW,
 • turbiny gazowe,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku może obejmować: obsługę, konserwację, remont lub naprawę, montaż lub demontaż, kontrolno-pomiarowe.

Grupa 3. Urządzenia ,instalacje i sieci gazowe wytwarzające ,przetwarzające ,przesyłające, magazynujące i zużywające
paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu…………………………………………………………………………………………………………..
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu,
rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie ………………………………… ……………………………………
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych…………………………………………………………………………………………..
4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gaz owe)
5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi , stacje gazowe, zespoły gazowe na, przyłączu, tłocznie ga zu) ………
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa………………………………………………………………………..
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa……………………………………………………………………………..
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW……………………………………………………………………………………………
9) turbiny gazowe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9………………………
11) urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego……………………………………………………………………………………..
12) urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego……………………………………………………………………..
13) instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego……………………………………………………………………………………..
14) instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego…………………………………………………………………………………….

Dlaczego warto wybrać kurs gazowy G3 w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks?

Jeżeli zastanawiasz się, czy kurs gazowy G3 w naszej firmie to dobre rozwiązanie, poniżej znajdziesz kilka niepodważalnych zalet naszej oferty. Jako jedyna firma w Polsce udostępniamy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – jeszcze przed kursem. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu nie tylko kursu gazowego G3, ale również egzaminu przed komisją.

W trakcie szkolenia zdobędziesz zarówno uprawnienia G3, jak i pozostałe G1 oraz G2. Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami.

Kto może wziąć udział w kursie G3 w naszej firmie i uzyskać uprawnienia gazowe G3?

Uprawnienia G3 wymagają odnowienia co 5 lat. Jeżeli za niedługo upływa termin ważności Twojego szkolenia, możesz zrealizować je w Ośrodek Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks. Kurs G3 prowadzimy w dwóch wariantach:

 • dla osób indywidualnych (nabór otwarty),
 • zamknięte szkolenia G3 dla firm.