Ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych

Ważność uprawnień elektrycznych to temat, który budzi wiele wątpliwości ze względu na kilka zmian prawnych. Do 2005 roku certyfikaty były przyznawane bezterminowo. Ustawodawca wprowadził jednak modyfikacje nakładające obowiązek realizacji odpowiedniego szkolenia co 5 lat. Dotyczy to zarówno uprawnień elektrycznych, jak i energetycznych czy gazowych. Nadawane wcześniej bezterminowe kwalifikacje straciły ważność 5 lat po wejściu przepisów w życie. W tym artykule dowiesz się więcej na temat przedłużenia ważności uprawnień elektrycznych.Przedłużenie ważności uprawnień energetycznych, elektrycznych i gazowych — czy jest konieczne?

Czy dokumenty umożliwiające pracę elektryka mogą być nadawane bezterminowo? Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest twierdząca. Kiedy więc upływa ważność uprawnień elektrycznych? Na podstawie 1AA do artykułu Art.54 Prawa energetycznego uprawnienia wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, instalacji gazowych tracą ważność po pięciu latach.

Po upływie tego czasu, aby nadal mieć możliwość pracy w zawodzie, należy je odnowić. Przedłużenie ważności uprawnień energetycznych, elektrycznych czy gazowych wymaga ponownego przystąpienia do szkolenia oraz egzaminu. W naszej ofercie znajdziesz kursy, które pozwolą Ci wykonywać pracę bez przeszkód. Co dzieje się, kiedy upłynie ważność uprawnień elektrycznych?

Jeżeli specjalista nie posiada ważnych świadectw kwalifikacyjnych, nie może zostać dopuszczony do wykonywania zawodu. Zatrudniając pracownika, który nie ma aktualnych uprawnień, pracodawca ryzykuje poniesieniem kary pieniężnej.

Pandemia COVID-19 a ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych

W związku z pandemią COVID-19, jaka dotknęła Polskę w 2020 roku, sejm podjął decyzję o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych. W dniu 21 stycznia 2021 roku opublikowano kolejną tzw. tarczę antycovidową. W ustawie znalazły się propozycje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustalonymi zasadami:

  • jeżeli ważność uprawnień energetycznych, elektrycznych lub gazowych minął po 1 marca 2020 roku, będą one automatycznie przedłużone do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego. Zmiana weszła w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku;
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie uprawnień do pracy przy eksploatacji sieci elektrycznych, energetycznych, gazowych przez komisje może odbywać się zdalnie, przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie dotyczącej stanu epidemicznego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco reguluje stan funkcjonowania przedsiębiorstw elektrycznych i gazowych. Analizuje regulacje, które trzeba modyfikować i zapewnia ciągłość działania nawet w trudnych warunkach.Ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych przed pandemią

Ważność uprawień elektrycznych mija po pięciu latach od dnia ich uzyskania, a związane jest to z ciągłym rozwojem energetyki. Przykładowo, ktoś, kto nabył uprawienia w 2002 roku i później już ich nie odnawiał, nie posiada aktualnej wiedzy, aby zajmować się modernizacją sieci. Prawo, które również zmienia się stosunkowo często, przewiduje, że przed odnowieniem uprawnień należy odbyć szkolenie oraz zdać egzamin. 

Odnowienie kwalifikacji niezbędne jest w przypadku:

  • osób, które mają już kwalifikacje, ale w ciągu pięciu lat nie pracowały w zawodzie,
  • osób, które są aktywne zawodowo, ale upłynęła ważność ich uprawnień energetycznych, elektrycznych lub gazowych.

Odnowienie uprawnień może zlecić pracodawca, jeżeli pracujesz w firmie. W naszej ofercie pojawia się także kurs dla klientów indywidualnych.

Cena za odnowienie uprawnień G1, G2 i G3 w określonej lokalizacji wynosi 89 zł. Jeżeli zdecydujesz się na przedłużenie ważności uprawnień energetycznych, elektrycznych i gazowych w Fundacji Start Energetyka Polska, w cenie otrzymasz również możliwość zdania egzaminu.Jak sprawdzić termin ważności uprawnień energetycznych, elektrycznych i gazowych?

Każdy, kto zrealizuje kurs elektryczny, energetyczny i gazowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje. Dokument ten jest ważny z punktu widzenia każdego elektryka, ponieważ musisz przedłożyć je potencjalnemu pracodawcy. Jeżeli wykonujesz pracę jako freelancer, każdy klient może poprosić o wgląd do tego dokumentu.

Oznacza to, że sprawdzenie terminu ważności uprawnień energetycznych, elektrycznych i gazowych nie powinno sprawić Ci trudności. Na świadectwie znajdziesz datę wydania dokumentu. Ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych mija dokładnie 5 lat później.

Jeżeli z różnych powodów nie masz dostępu do swojego świadectwa kwalifikacyjnego, możesz zgłosić się do stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy którym powołano właściwą komisję kwalifikacyjną.

Sprawdź również artykuły o podobnej tematyce:Kończąca się ważność uprawnień elektrycznych a czas oczekiwania na nowe

Aby przedłużyć ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych o kolejne 5 lat, musisz udać się na ponowne szkolenie. Dzięki wiedzy zdobytej na tym kursie zdasz bez problemu egzamin uwzględniający zmiany w przepisach czy nowe zasady, które zostały wdrożone w ciągu ostatnich 5 lat. Po szkoleniu organizujemy egzamin stacjonarny lub online przed Komisją kwalifikacyjną.

Dzięki temu zdobywasz wiedzę i umiejętności wymagane podczas pracy na stanowiskach eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych, energetycznych czy gazowych. Przedłużenie ważności uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych z OŚRODEK KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH FENTIKS

Skorzystaj ze szkolenia dla elektryka online lub stacjonarnie, które pomoże Ci w odnowieniu uprawnień G1, G2 oraz G3. Dzięki niemu odświeżysz swoją wiedzę oraz bez problemu zdasz egzamin organizowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Zapraszamy!