Dla kogo i kiedy są przeznaczone uprawnienia ciepłownicze?

Uprawnienia ciepłownicze pozwalają na podniesienie kompetencji zawodowych. Wiele firm poszukujących pracownika na stanowisko elektryka wymaga właśnie udokumentowanych umiejętności z zakresu tzw. SEP. Dla kogo i kiedy są przeznaczone kursy z uprawnieniami ciepłowniczymi? Przeczytaj poniższy artykuł.Uprawnienia ciepłownicze, czyli jakie? G1, G2 czy G3

Uprawnienia można podzielić na trzy grupy i są to:

 • G1 – kursy elektryczne przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień dozorem instalacji, urządzeń, sieci elektromagnetycznych oraz ich eksploatacją,
 • G2 – kursy energetyczne skierowane do osób, które zajmują się w pracy eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
 • G3 – kursy gazowe skierowane dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji, sieci gazowych.

Warto wspomnień, że w każdej z tej kategorii znajdują się dodatkowe podpunkty, które uwzględniają konkretną czynność z danym urządzeniem. W przypadku G1 wyróżniamy następujące opcje:

 • urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie 1 kV,
 • urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym niż 1 kV,
 • elektryczną sieć transakcyjną,
 • urządzenia do elektrolizy, ratowniczo-gaśnicze, elektrotermiczne, techniki wojskowej/uzbrojenia,
 • aparatury kontrolno-pomiarowe,
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW.

W kursach z uprawnieniami ciepłowniczymi G2 wyróżniamy:

 • sieci oraz instalacje cieplne obejmujące urządzenia pomocnicze o przesyle ciepła większej niż 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy większej niż 50 kW,
 • sprężarki o mocy większej niż 20 kW,
 •  instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych,
 • piece przemysłowe o mocy przekraczającej 50 kW,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia do automatycznej regulacji maszyn oraz instalacji.

Kursy G3 obejmują:

 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, tłocznie gazu i stacje gazowe),
 • turbiny gazowe,
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa — punkty redukcyjne, stacje gazowe oraz gazociągi,
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy przekraczającej 50 kW,
 • urządzenia służące do magazynowania paliw gazowych,
 • oczyszczalnie gazu.
Kto może zgodnie z prawem wykonywać czynności ciepłownicze?

Zgodnie z prawem, aby wykonywać wyżej wymienione czynności, należy odbyć kursy z uprawnieniami ciepłowniczymi. Jeżeli chcesz podejść do kursu, musisz być przede wszystkim osobą pełnoletnią i mieć minimum wykształcenie podstawowe. Kurs trwa od kilku do kilkunastu godzin, a jego długość w dużej mierze jest uzależniona od ilości uczestników.

Głównym celem kursu jest jak najlepsze przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie, czyli eksploatacji albo dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych. Uprawnienia ciepłownicze mogą uzyskać osoby indywidualne, zainteresowane zmianą zawodu lub grupy pracowników danej firmy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Sprawdź również artykuł: Ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowychJak przebiegają kursy z uprawnieniami ciepłowniczymi?

Największą zaletą kursów z uprawnieniami ciepłowniczymi jest fakt, że odbywają się na terenie całej Polski. Istnieje również możliwość zorganizowania tzw. szkolenia zamkniętego na terenie danego przedsiębiorstwa.

Kolejnym plusem są formy szkoleń – online i stacjonarne. Opcja nauki zdalnej jest niezwykle komfortowa, zwłaszcza dla osób z mniejszych miejscowości, które nie mają możliwości regularnego dojeżdżania do placówki. Cały kurs na uprawnienia ciepłownicze trwa od kilku do kilkunastu godzin, dlatego jest wygodną formą na poszerzenie kwalifikacji.

Chcąc uzyskać dokument potwierdzający zdobycie uprawnień, należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej i w przypadku negatywnego wyniku, nie jest wystawiania żadna ocena. Jeżeli egzamin kończy się pozytywnie, komisja w ciągu czternastu dni od jego przeprowadzenia wydaje świadectwo kwalifikacyjne. Pamiętaj, że te uprawnienia są ważne przez pięć lat, poczynając od dnia zdania egzaminu.Ile kosztują uprawnienia ciepłownicze?

Cena egzaminu na uprawnienia ciepłownicze aktualnie wynosi około 301 zł brutto – w tym znajduje się również kwota za wydanie certyfikatu po pozytywnym wyniku egzaminu. Cena kursu zależy od wielu czynników, w tym od liczby jego uczestników – im jest ich więcej, tym cena staje się korzystniejsza. Kursy są również dobrą opcją dla firm, które chcą przeszkolić kilku pracowników jednocześnie.Czy uprawnienia ciepłownicze są uznawane również poza granicami Polski?

Odpowiadamy – uprawnienia ciepłownicze zdobyte w Polsce są respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w Szwajcarii oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależnie od tego, które uprawnienia SEP uzyskasz – nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawalczyć o wszystkie – znacząco poprawisz swoją pozycję na zagranicznym rynku pracy! Pamiętaj, że posiadanie takich kwalifikacji jest przepustką do znalezienia dobrze płatnego zatrudnienia na ciekawym stanowisku.