Całokształt spraw dotyczących gospodarki energetycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r., ogłoszona w Dz.U. Nr 54, poz. 348 (z późniejszymi zmianami).

u

uWymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *