Gazownictwo to gałąź przemysłu, która obejmuje procesy poszukiwania, eksploatacji złóż gazu ziemnego, a także transport, magazynowanie i dystrybucję tego surowca do różnych odbiorców. Gaz ziemny to węglowodorowy gaz naturalny, wydobywany ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi on naturalne paliwo kopalne pochodzenia organicznego, gromadzące się w pokładach, które mogą występować samodzielnie lub towarzyszyć złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *