Wykaz nowych punktów możliwych do uzyskania w zakresie eksploatacji i dozoru

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną 

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej     bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110kV;

6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

7) urządzenia elektrotermiczne;

8) urządzenia do elektrolizy;

9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10) elektryczna sieć trakcyjna;

11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12

14) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

15) urządzenia ratowniczo-gaśnicze;

16) urządzenia ochrony granic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *