Przepisy powszechnie obowiązujące:

– Konstytucja RP (art. 24,66,68)

– Kodeks Pracy (wraz z artykułami wykonawczymi)

– Inne ustawy (dotyczące organów nadzoru państwowego oraz dotyczące warunków BHP w różnych branżach)

– Polskie Normy

 

Układowe przepisy pracy:

– Układy zbiorowe pracy

– Regulamin pracy

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:

– pozaprawne reguły bezpiecznego postępowania, wymagane przy wykonywaniu określonej pracy, wynikające z doświadczenia oraz przesłanek naukowych i technicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *