Uprawnienia budowlane elektryczne a uprawnienia tzw. SEP – czym się różnią?

W dobie inflacji zastanawiasz się nad zmianą zawodu? Chcesz wiedzieć, czym się różnią od siebie te dwa rodzaje uprawnień? W skrócie – uprawnienia budowlane elektryczne są przede wszystkim związane z projektowaniem, tworzeniem sieci i urządzeń elektrycznych, a uprawnienia tzw. SEP dotyczą między innymi eksploatacji i dozoru. Zapraszamy do lektury.Co obejmują uprawnienia budowlane elektryczne a uprawienia tzw. SEP?

Uprawnienia budowlane elektryczne, o czym piszemy już we wstępie, umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a swoim zakresem obejmują między innymi kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie od podstaw sieci, instalacji, urządzeń elektronicznych, elektroenergetycznych. Osoba, która otrzymała uprawnienia elektryczne budowlane, może pełnić funkcję kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru od spraw inwestorskich, a dodatkowo sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych – oczywiście zgodnie z wybraną specjalnością.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne? Uprawnienia budowlane elektryczne mogą zostać wydane do projektowania lub kierowania pracami budowlanymi, łącznie lub oddzielnie. Komisje kwalifikacyjne PIIB nadają uprawnienia w zakresie:

  • czynności bez ograniczeń,
  • w zakresie ograniczonym; określa jakie czynności można na ich podstawie bezpiecznie wykonywać.

Uprawnienia tzw. SEP umożliwiają samodzielnie wykonywanie jedynie określonych czynności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i dozoru nad tymi pracami. Są wydawane na trzy grupy urządzeń (elektroenergetyczne, cieplne, gazowe), które możesz obsługiwać.

Uprawnienia tzw. sepowskie obejmują:

  • prace w zakresie obsługi,
  • konserwacji, naprawy
  • montażu, demontażu
  • remontów,
  • kontrolno-pomiarowe.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uzyskujesz możliwość wykonywania określonych czynności powiązanych z eksploatacją urządzeń oraz dozoru nad takimi pracami.

Kto wydaje tzw. uprawnienia SEP a uprawnienia elektryczne budowlane?

Uprawnienia budowlane elektryczne wydają organy samorządów zawodowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie czternastego artykułu w Ustawie o Prawie Budowlanym, co pozwala nadawać „uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych”. Dodatkowo uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych, na podstawie określonych wymagań, które należy spełnić.

Uprawnienia tzw. SEP są wydawane przez specjalne powołane do tego celu komisje kwalifikacyjne pracujące przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Termin „SEP” to nazwa zwyczajowa dla świadectwa kwalifikacyjnego szczegółowo opisanego w rozporządzeniu. Pamiętaj, że uprawnienia te mogą być również wydawane przez inne organizacje czy stowarzyszenia zawodowe, a w niektórych przypadkach – nawet pracodawców zatrudniających ponad 200 osób. Stowarzyszenie Elektryków Polskich to jedna z najbardziej znanych organizacji prowadzi szkolenia i egzaminy, stąd wynika fakt, że określając świadectwa kwalifikacyjne, używa się terminu „SEP”.

Sprawdź szczegóły oferty: Uprawnienia G1 elektryczneJakie wymagania obowiązują w przypadku obu tych szkoleń?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne? Aby otrzymać uprawnienia budowlane elektryczne, należy mieć odpowiednie wykształcenie. W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym minimum, jakie musisz posiadać to średnie techniczne lub dyplom mistrza. Dla uprawnień elektrycznych budowlanych nieograniczonych sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, niezbędne będzie ukończenie studiów I lub II stopnia na określonym kierunku.

Kolejnym krokiem jest odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu instalacji lub na terenie budowy. Taka praktyka może trwać od 1,5 roku aż do 4 lat. Ostatnim etapem, który umożliwia otrzymanie uprawnień elektrycznych budowlanych, jest zdanie egzaminu, który sprawdza wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Uzyskanie tzw.  uprawnienia SEP, czyli świadectwa kwalifikacyjne jest dużo łatwiejsze niż w przypadku uprawnień elektrycznych budowlanych. Nie potrzebujesz spełniać żadnych wymagań odnośnie do wykształcenia, doświadczenia czy odbytej praktyki — jedynym warunkiem jest zaliczenie   egzaminu zawodowego. Warto wspomnień, że tzw.  uprawnienia SEP posiada blisko dwa miliony osób, a co roku przybywa nowych. Niestety, są one ważne jedynie przez okres pięciu lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat uprawnień, sprawdź również artykuły:Dlaczego warto wykonać tzw. uprawnienia SEP?

Uprawnienia tzw. SEP pomogą Ci podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe kompetencje zawodowe.  Zdanie egzaminu w grupie kwalifikacji G1 pozwoli Ci legalnie wykonywać prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłowych oraz doprowadzających energię elektryczną. Zastanawiasz się jak zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne? Zapraszamy do szkoleń, podczas których zdobędziesz wiedzę na najwyższym poziomie. Zapewniamy doskonale ceny i indywidualne podejście do każdego kursanta. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.