Szkolenia online vs. szkolenia stacjonarne:

Równowartość szkolenia online vs. szkolenia stacjonarne na uprawnienia elektryczne SMEP

Wartość szkoleń online vs. szkoleń stacjonarnych

Szkolenia zdalne stają się coraz bardziej popularne i poszukiwane, co w dużej mierze wynika z wygodnych możliwości zdobywania wiedzy online. Często pojawia się pytanie – czy uprawnienia zdobyte w ten sposób są równie cenne co te uzyskane w formie stacjonarnej?

Równość wartości uprawnienia szkolenia online vs. szkolenia stacjonarne

Nasza pewność w tym zakresie opiera się na przekonaniu, że uprawnienia zdobyte zarówno na kursie stacjonarnym, jak i w trakcie szkolenia online mają identyczną wartość i są równie szanowane.

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 (Dz. U. 2022 poz. 1392) umożliwiamy przeprowadzenie egzaminów online na uprawnienia elektryczne SMEP, zapewniając transmisję w czasie rzeczywistym oraz wielostronną komunikację w trakcie egzaminu, aby uczestnicy mogli swobodnie wyrażać swoje myśli.

Skuteczność egzaminów online po szkoleniu online vs. szkolenia stacjonarne

Egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia SMEP ustny jest dla nas skutecznym narzędziem oceny wiedzy uczestników szkolenia, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.

Różne opcje kształcenia zdalnego

W Fentiks szkolenia stawiamy na różnorodność opcji kształcenia zdalnego:

  • E-learning (samokształcenie): uczestnicy korzystają z materiałów w postaci plików elektronicznych i filmów szkoleniowych przygotowanych przez naszych doświadczonych wykładowców.
  • Szkolenie online (wideokonferencja): to interaktywna forma nauki, gdzie uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą i dostęp do elektronicznych materiałów pomocniczych.

Gwarancja jakości i uznania

Świadectwa Kwalifikacyjne, które wydajemy, cieszą się uznaniem nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, czy wybierasz szkolenie stacjonarne czy zdalne, gwarantujemy jakość i pełne wsparcie w zdobywaniu kwalifikacji.

Dodatkowo zapraszamy na naszą platformę szkoleniową, gdzie po zakupie szkoleń uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do nagranych szkoleń i materiałów.

Odwiedź naszą stronę i rozpocznij swoją drogę do profesjonalnego rozwoju zawodowego!

Jeśli poszukujesz szkoleń z zakresu uprawnienia SMEP dla swoich pracowników, z pewnością trafiłeś we właściwe miejsce. Zapraszamy na www.fentiks.pl!Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat uprawnień, sprawdź również artykuły:Gdzie i kiedy udać się na egzamin na uprawnienia elektryczne do 1kV i powyżej?

Egzamin możesz wykonać tuż po ukończeniu szkolenia. Odbywa się on zaraz po kursie. Nie musisz martwić się więc rezerwacją dodatkowego terminu czy kolejnym dniem wolnym przeznaczonym na przedłużenie swoich uprawnień. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą minimum trzy osoby wyznaczone przez przewodniczącego komisji. 

Egzamin odbywa się w formie ustnej. Wynik egzaminu, pozytywny lub negatywny, jest rozstrzygany większością głosów członków komisji egzaminacyjnej. Egzamin dotyczy wyłącznie teorii, a specjalna ustawa, która powstała z powodu pandemii Covid-19, pozwala na ukończenie go także w formie on-line. 

Opłata egzaminacyjna jest stałą opłatą i w obecnym roku wynosi 301 złotych. Cena egzaminu stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia. 
Jak przygotować się na egzamin tak zwane SEP G1?

Aby dobrze się do niego przygotować, należy podjąć kilka kroków!

Przede wszystkim ze spokojem powtórzyć wiedzę ze szkolenia, sięgając do notatek, które stworzyliśmy, a także do materiałów od prowadzących, jeśli je nam udostępnili. Nie musisz mieć wyuczonych na pamięć pojęć i definicji, ponieważ egzaminatorzy, bardziej niż na precyzyjnym podaniu „regułki”, skupiają się na tym, czy zdający naprawdę rozumieją to, o czym mówią. 

Przykładowe pytania na egzaminie:

  • Jaki prąd jest bardziej niebezpieczny, stały czy przemienny? Dlaczego?
  • Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?
  • Przy jakich urządzeniach elektrycznych należy zastosować ochronę przed porażeniem?
  • Jakie są efekty oddziaływania prądu przemiennego na organizm człowieka?

Jak można dostrzec, pytania odnoszą się do podstawowej wiedzy, którą musi znać każdy pracujący w branży elektrycznej. Dla osób pracujących w zawodzie przez lata, a co za tym idzie posiadających doświadczenie praktyczne, pozostanie wyłącznie powtórzenie zagadnień teoretycznych, prawnych i dotyczących pierwszej pomocy.

Warto przejrzeć bazę pytań wraz z odpowiedziami, by żadne pytanie zadane przez egzaminatora Cię nie zaskoczyło! Jak zapisać się na egzamin na uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej?

Aby móc się zapisać na egzamin na uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej, musisz przede wszystkim ukończyć szkolenie. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty Fundacja Start Energetyka Polska, możesz kupić pakiet kursu oraz dodatkowo egzaminu. Otrzymasz mailowo wniosek do wypełnienia i niezbędne informacje organizacyjne. Nasi specjaliści zajmą się pozostałymi formalnościami. 

Co ważne, na wniosku znajdują się punkty do zaznaczenia, które dotyczą kwalifikacji, o jakie ubiega się uczestnik szkolenia.

Sprawdź naszą ofertę: Egzamin online URE oraz Egzamin stacjonarny URECzy egzamin dozoru elektrycznego różni się od tego na uprawnienia SMEP do 1 kV i powyżej?

Tak, egzamin dozoru elektrycznego różni się od egzaminu tak zwane SEP G1. 

Podczas wypełniania wniosku niezbędnego do przystąpienia do egzaminu należy zadeklarować, o jaki rodzaj uprawnień się ubiegamy. Kwalifikacje oznaczone literą „E” są wymagane od osób zarządzających pracami eksploatacyjnymi i wykonujących nadzór nad pracą innych pracowników, którzy pełnią obowiązki eksploatacyjne tj. obsługa, konserwacja, remont montaż i kontrolno-pomiarowe. Dotyczy to również pracowników technicznych, sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, sieci, a także instalacji.

Od takich kandydatów wymaga się przede wszystkim znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa użytkowania instalacji.

Kwalifikacje w zakresie dozoru oznaczone są na świadectwie kwalifikacyjnym literą „D”. Powinny posiadać je osoby, które jednocześnie same wykonują czynności eksploatacyjne i nadzorują je także u innych pracowników. Uprawnienia te są niezbędne także dla osób wykonujących oględziny urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Od kandydatów ubiegających się o uprawnienia dozorowe wymaga się znajomości przepisów prawnych regulujących konieczność ich posiadania. Znajdziesz je w sekcji Akty prawne.

Pamiętaj także, że osoby ubiegające się o kwalifikacje w zakresie dozoru muszą posiadać także uprawnienia eksploatacyjne, które symbolizuje litera „E”.

Uzyskanie uprawnień elektrycznych jest bardzo proste, a ich posiadanie pozwoli nam znaleźć pracę w zawodzie, a także podnieść kwalifikacje!