Gazy płynne.
-gaz propan – butan – powietrze grupy GPP: * ciepło spalania – zgodnie z taryfą nie może być mniejsze niż 23,3 MJ/m3, za standardową przyjęta została wartość 24,0 MJ/m3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *