Właściwości Gazu Ziemnego:

1. Pochodzenie i Źródła:

2. Bezpieczeństwo i Zanieczyszczenia:

3. Substancje Nawaniające:

4. Skład Chemiczny:

5. Spalanie i Ochrona Środowiska:

6. Produkty Spalania:

7. Bezpieczeństwo Użytkowania:

8. Nawanianie:

Stosowane do nawaniania gazu substancje zapachowe muszą spełniać kilka kryteriów:

Gaz ziemny, składający się głównie z metanu, jest nietoksyczny, ale w wysokich stężeniach może działać dusząco z powodu niedoboru tlenu. Po spaleniu nie tworzy się pył ani związki siarki, co czyni go paliwem przyjaznym dla środowiska.

Produktami spalania gazu są tylko dwutlenek węgla, para wodna i tlenki azotu. Oczyszczony gaz ziemny zawiera metan, etan, azot, dwutlenek węgla i parę wodną. Usuwane są również substancje jak siarkowodór, wyższe węglowodory, azot oraz dwutlenek węgla, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkowników lub negatywnie wpływać na infrastrukturę gazową.

Zapewnienie zgodności z normami dotyczącymi składu chemicznego, właściwości fizycznych oraz bezpieczeństwa gazu ziemnego jest kluczowe dla zapewnienia jego efektywnego i bezpiecznego wykorzystania w sieci gazowej i przez odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *