„Pozycja boczna bezpieczna” to termin związany z pierwszą pomocą i postępowaniem w sytuacji ratunkowej, zwłaszcza podczas udzielania pomocy osobie nieprzytomnej lub utraciłej przytomność. Pozycja boczna bezpieczna ma na celu zabezpieczenie dróg oddechowych oraz utrzymanie komfortowej pozycji ciała poszkodowanego. Poniżej przedstawiam informacje na ten temat:

Pozycja Boczna Bezpieczna:

 • Cel: Pozycja boczna bezpieczna ma na celu zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz zabezpieczenie poszkodowanego przed aspiracją treści żołądkowej.
 • Jak Ułożyć Poszkodowanego:
  1. Połóż poszkodowanego na plecach na płaskiej powierzchni.
  2. Ustaw obie ręce zgięte w łokciach, jedną złożoną pod głową, drugą wyprostowaną przed siebie.
  3. Unieś jedną nogę, zginając kolano.
  4. Przewróć poszkodowanego na bok, używając uniesionej nogi jako osi obrotu.
  5. Zapewnij, aby głowa była ułożona na podniesionej ręce, a górna ręka utrzymywała stabilność.
 • Kiedy Stosować:
  • Gdy osoba nieprzytomna, oddycha samodzielnie, a nie ma podejrzenia urazu kręgosłupa.
  • W sytuacjach, gdy nie można utrzymać osobę w pozycji na plecach, na przykład w przypadku wymiotów.

Pamiętaj, że każda sytuacja ratunkowa jest unikalna, a stosowanie pozycji bocznej bezpiecznej powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji i ewentualnych obrażeń poszkodowanego. W razie wątpliwości lub braku doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, zawsze należy wezwać profesjonalną pomoc medyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *