Hałas w kotłowniach może być generowany przez różne maszyny i urządzenia

takie jak kotły, pompy, sprężarki, taśmociągi itp. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy wynosi 85 dB, przy czym maksymalny poziom dźwięku A to 115 dB, a szczytowy poziom dźwięku C to 135 dB. 

Ograniczanie poziomu hałasu w kotłowniach ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy personelu. Dlatego stosowanie odpowiednich środków ochrony przed hałasem, takich jak zastosowanie izolacji akustycznej, używanie ochronników słuchu oraz regularne przeprowadzanie kontroli i ocen poziomu hałasu, jest niezwykle ważne. Dodatkowo, wszelkie działania mające na celu zmniejszenie generacji hałasu przez urządzenia i maszyny mogą przyczynić się do poprawy warunków pracy w kotłowniach.

Niekorzystne warunki mikroklimatu w kotłowniach, takie jak podwyższona temperatura i niska wilgotność.

Podstawowe czynności podczas obsługi kotła obejmują:

– przewietrzenie pomieszczenia kotłowni przed rozpoczęciem pracy, aby usunąć ewentualne zgromadzone gazy palne i zapewnić odpowiednią wentylację,

– całkowite otwarcie przepustnicy spalin w kotle, aby umożliwić swobodny odpływ spalin,

– rozpalenie ognia po napełnieniu kotła wodą i przy maksymalnym otwarciu przepustnicy powietrza oraz przesłon w czopuchach, co zapewni odpowiednie warunki do rozpoczęcia procesu spalania,

– regulacja pracy kotła poprzez kontrolowanie ilości doprowadzanego powietrza i monitorowanie pracy urządzeń sterujących, takich jak przepustnica powietrza, aby utrzymać optymalne warunki spalania,

– obserwacja manometrów, które dostarczają informacji na temat ciśnienia w kotle, co pozwala na monitorowanie jego pracy i wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości.

Po długotrwałym postoju, na przykład po okresie bezczynności lub po remoncie, zaleca się przeprowadzenie próbnego rozruchu na gorąco przez dwuosobową obsadę. W tym czasie czopuch          i przewody kominowe należy nagrzewać, aby zapewnić odpowiedni naturalny ciąg komina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *