Manometry i termometry powinny mieć oznaczone dopuszczalne parametry robocze.

Zabezpieczenia przed zanikiem ciągu w kotłowni są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego spalania paliwa oraz bezpiecznej pracy instalacji. Oto niektóre z tych zabezpieczeń:

1. miarkownik ciągu: jest to urządzenie, które kontroluje dopływ powietrza potrzebnego do całkowitego spalania paliwa. Zapewnia to optymalne warunki spalania, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy kotła.

2. Czopuch: to przewód łączący króciec wylotu spalin kotła z kominem. Aby zapewnić jego skuteczność i łatwość konserwacji, należy spełnić kilka wymagań:

   – na wszystkich załamaniach czopucha powinny znajdować się otwory rewizyjne/czystościowe, ułatwiające czyszczenie i konserwację,

   – czopuch powinien być prowadzony po możliwie najkrótszej drodze, z minimalną liczbą zakrętów i zakrzywień, aby nie utrudniać prac eksploatacyjnych w kotłowni,

   – długość czopucha nie może przekroczyć 1/4 efektywnej wysokości komina oraz nie może być większa niż 7 metrów,

   – minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła, co zapewnia swobodny przepływ spalin,

   – zmiana kierunku czopucha w płaszczyźnie pionowej powinna być dokonywana pod kątem większym niż 90 stopni oraz mniejszym lub równym 135 stopni, co minimalizuje opory przepływu spalin i zapewnia skuteczne usuwanie produktów spalania,

Te zabezpieczenia są istotne dla efektywności i bezpieczeństwa pracy kotłowni, zapewniając optymalne warunki spalania paliwa oraz odpowiednią wentylację i odprowadzanie spalin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *