Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kotłów.

Oto wymagania dotyczące tych urządzeń:

1. Kotły wodne systemu otwartego powinny być wyposażone w naczynie zbiorcze, które umożliwia kompensację nadmiernego wzrostu ciśnienia poprzez uwalnianie nadmiaru pary wodnej.

2. Kotły wodne systemu zamkniętego powinny posiadać zawory bezpieczeństwa, które są dobrane zgodnie z przepisami UDT. Alternatywnie, mogą być wyposażone w naczynia zbiorcze przeponowe, które absorbują nadmiar ciśnienia poprzez rozprężanie się elastycznej membrany.

3. Kotły parowe niskoprężne (o ciśnieniu do 70 kPa nadciśnienia) powinny być wyposażone w syfonowe przyrządy bezpieczeństwa lub, jeśli to niemożliwe, w zawory bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UDT. Te urządzenia zapewniają odprowadzenie nadmiaru pary, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w kotłach parowych.

Dbałość o właściwe funkcjonowanie i utrzymanie tych urządzeń zabezpieczających jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej pracy kotłów i minimalizacji ryzyka awarii lub wypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *