Użytkownik, bazując na otrzymanej dokumentacji technicznej oraz przepisach dotyczących ogólnych zasad eksploatacji, powinien przygotować instrukcję eksploatacji kotła na własny użytek. Instrukcja ta powinna zawierać następujące elementy:

1. Kolejność czynności przy uruchomieniu i obsłudze kotła:

   – procedura uruchomienia kotła od momentu przygotowania do pracy,

   – krok po kroku instrukcje dotyczące właściwego włączenia i wyłączenia kotła.

   – instrukcje dotyczące regulacji parametrów pracy kotła, takich jak temperatura i ciśnienie.

2. Wymagania i zasady prowadzenia eksploatacji:

   – wytyczne dotyczące regularnej konserwacji i czyszczenia kotła,

   – informacje na temat częstotliwości przeglądów technicznych i koniecznych napraw,

   -zalecenia dotyczące użytkowania odpowiednich paliw oraz zachowania odpowiedniej jakości paliwa.

3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

   – procedury bezpieczeństwa w razie awarii lub zagrożenia,

   – zalecenia dotyczące obsługi i przechowywania paliw,

   – instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania się wokół kotła oraz korzystania z niego.

Instrukcja eksploatacji powinna być czytelna i zrozumiała dla wszystkich osób, które będą korzystać z kotła. Należy również regularnie aktualizować instrukcję w razie zmian w warunkach eksploatacji lub nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *