W dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) konieczne jest precyzyjne określenie rodzaju paliwa

które jest spalane w danym kotle, na przykład koks, węgiel kamienny lub drewno. Ponadto należy zawrzeć szczegółowe informacje dla użytkownika kotła dotyczące procedury uruchomienia i regulacji kotła, jego systemu pracy, zabezpieczeń oraz wymagań dotyczących kanałów komina, w tym przekroju i wysokości.

Kotły, które podlegają dozorowi technicznemu, mogą być eksploatowane jedynie po uzyskaniu zgody właściwego organu Urzędu Dozoru Technicznego. Jednakże wyłączone spod dozoru są kotły wodne niskotemperaturowe, które są zabezpieczone otwartym naczyniem wybiorczym (bez ciśnienia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *