W pomieszczeniu, gdzie zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego nawiewu powietrza niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłów o określonej mocy cieplnej nominalnej, oraz wentylacji kotłowni.

W przypadku kotłowni o mocy cieplnej do 25 kW:

– Wentylacja nawiewna: Pomieszczenie z kotłem powinno posiadać stały otwór o powierzchni co najmniej 200 cm².

– Wentylacja wywiewna: Kotłownia powinna mieć kanał wywiewny o przekroju minimum 14 x 14 cm, z otworem wylotowym odprowadzającym powietrze na zewnątrz.

Dla kotłowni o mocy cieplnej do 2000 kW:

– Wentylacja nawiewna: Kotłownia powinna posiadać kanał nawiewny o przekroju minimum 400 cm² (co najmniej 50% przekroju komina), z otworem wylotowym na zewnątrz o takim samym przekroju, umieszczonym nie wyżej niż 1,0 m nad podłogą.

– Otwór wylotowy kanału nawiewnego powinien znajdować się w tylnej części kotłowni, z dala od miejsca pracy palacza. Kanał nawiewny powinien być wykonany z niepalnego materiału, a w jego wnętrzu może być umieszczone urządzenie regulujące przepływ powietrza, jednakże nie może ono ograniczać przekroju kanału o więcej niż 1/5.

– Wentylacja wywiewna: Kotłownia powinna być wyposażona w kanał wywiewny o przekroju minimum 14 x 14 cm (co najmniej 25% przekroju komina), z otworem wlotowym o takim samym przekroju, umieszczonym pod sufitem. W miarę możliwości, kanał wywiewny powinien być usytuowany obok komina.

Stosowanie wentylacji wyciągowej, mechanicznej w kotłowni z kominem o ciągu grawitacyjnym jest niedopuszczalne, ponieważ działanie wentylatora powoduje spadek ciśnienia. To może znacząco pogorszyć ciąg kominowy i warunki odprowadzania spalin, co może skutkować ich częściowym zawróceniem do pomieszczeń kotłowni.

W pomieszczeniach z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z tego samego pomieszczenia, a także z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przez przewód od urządzenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *