Kotłownia to kompleks urządzeń, w których poprzez spalanie paliw generowany jest czynnik grzewczy o określonej temperaturze i ciśnieniu. Zazwyczaj znajduje się ona w odrębnym pomieszczeniu lub zestawie pomieszczeń w budynku. W skład kotłowni wchodzą urządzenia kontrolujące proces spalania paliwa oraz wytwarzające czynnik grzewczy, jak również urządzenia utrzymujące odpowiednie ciśnienie i temperaturę oraz zapewniające stały obieg czynnika grzewczego. Dodatkowo kotłownia wyposażona jest w urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące.

Kotłownia może być lokalna, czyli zasilająca tylko jeden obiekt, lub osiedlowa, obsługująca więcej niż jeden budynek.

Pomieszczenie kotłów to część kotłowni przeznaczona do instalacji samego sprzętu grzewczego. W mniejszych kotłowniach może ono stanowić jedyną przestrzeń mieszczącą cały zestaw urządzeń kotłowni, szczególnie gdy moc kotła nie przekracza 50 kW.

Kocioł grzewczy to urządzenie z komorą spalania służące do wytworzenia pary lub podgrzania wody za pomocą ciepła generowanego podczas spalania paliwa.

Czynnikiem grzejnym może być płyn (jak woda lub para wodna) lub powietrze przenoszące ciepło. Pojęcie „woda” jako czynnika grzejnego obejmuje również roztwory substancji zapobiegających korozji lub zmniejszających temperaturę zamarzania wody.

Kotłownie sklasyfikowano według następujących kryteriów:

 1 – według rodzaju paliwa, 

2 – według czynnika grzejnego,

3 – według znamionowej mocy kotłowni, 

4 – ze względu na usytuowanie, 

5 – ze względu na rodzaj, zakres i sposób obsługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *